تجهیزات نیروگاه آبی

از جمله زمینه‌هایی که شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی، فعالیت دارد، طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاه‌ آبی می‌باشد. این شرکت دسدا با بررسی نیاز کارفرما، تجهیز مناسب را طراحی خواهد کرد. از جمله محصولات قابل ارائه در این زمینه سیستم گاورنر نیروگاه‌های آبی، میکروتوربین و نیروگاه‌ها، مکانیزم‌های اوراسپید و ربات‌های لاینر می‌باشد.