صفحه اصلی > محصولات و پروژه‌ها > تجهیزات و ماشین آلات ویژه صنعتی >  دستگاه تولید موج در استخر موج پارک آبی آزادگان


دستگاه تولید موج در استخر موج پارک آبی آزادگان

عنوان پروژه

دستگاه تولید موج در استخر موج پارک آبی آزادگان

شرح پروژه

پارک آبی آزادگان تهران اولین پارک آبی ایران است که کلیه تجهیزات آن در داخل کشور ساخته شده‌اند. یکی از مهمترین بخش‌های این پارک، استخر موج آن است که شبیه‌سازی بسیار مهیجی از ساحل دریا و موج‌های آن را برای استفاده‌کنندگان ارائه می‌دهد. 


طراحی و تامین این دستگاه به دسدا واگذار و تنها داده‌ای که در اختیار شرکت قرار گرفت نقشه معماری ساختمانی استخر بود. کلیه فرآیندهای طراحی، ساخت مدل آزمایشگاهی، ساخت تجهیزات، نصب و راه‌اندازی توسط شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی انجام شده است.

نمونه اجرا شده

پارک آبی آزادگان- استان تهران- 1375