ترنینگ گیر الکتریکی نیروگاه های گازی و بخار

عنوان پروژه

ترنینگ‌گیر الکتریکی نیروگاه‌های گازی و بخار

شرح پروژه

ترنینگ‌گیر در نيروگاه‌های گازی و بخار به عنوان یکی از مهمترین و حساس‌ترين تجهیزات جانبی توربین محسوب می‌شود، که به منظور استارت توربین و خنک‌کاری آن در زمان خاموشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی ترنینگ‌گیر شرایط راه‌اندازی اولیه توربین را آماده کرده و اجازه می‌دهد تا سرعت روتور بدون مشکل بالا برود. علاوه بر آن جهت جلوگیری از تغییر شکل روتور و پوسته توربین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قسمت‌های اصلی این تجهیز شامل لینک، شفت میانی و اجزای آن، بدنه، اجزای الکتریکی، تجهیزات مانیتور سرعت و موقعیت است. محدوده دمایی کارکرد ترنینگ‌گیر بین 10 تا 70 درجه سانتی‌گراد و برای سرعت خروجی 120 دور بر دقیقه و تورک خروجی 1500 نیوتن متر می‌باشد.

مودهای کاری ترنینگ‌گیر الکتریکی شامل:
 – استارت (ترنینگ‌گیر شرایط راه‌اندازی اولیه توربین را آماده کرده و اجازه می‌دهد تا سرعت روتور بدون مشکل بالا رود)
 – خنک‌کاری (برای جلوگیری از تغییر شکل روتور و پوسته توربین و فراهم کردن زمان لازم برای قطعات توربین تا به اندازه کافی خنک شوند)
 – چرخش دوره‌ای (چرخش توربین زمانیکه شفت در حال سکون است جهت جلوگیری از آسیب دیدن)

با توجه به عمر نیروگاه‌های کشور، نوسازی سیستم‌های قدیمی اهمیت زیادی داشته و امکان جایگزنی ترنینگ‌گیرهای قدیمی با ترنینگ‌گیرهای الکتریکی ساخت شرکت دسدا برای توربین بخار می‌باشد. 

نمونه اجرا شده

پروژه توربین MST-55C- شرکت توگا- استان تهران – 1400