02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

ترنینگ‌گیر الکتریکی نیروگاه‌های گازی و بخار

عنوان پروژه

ترنینگ‌گیر الکتریکی نیروگاه‌های گازی و بخار

شرح پروژه

ترنینگ‌گیر در نيروگاه‌های گازی و بخار به عنوان یکی از مهمترین و حساس‌ترين تجهیزات جانبی توربین محسوب می‌شود، که به منظور استارت توربین و خنک‌کاری آن در زمان خاموشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  با توجه به عمر نیروگاه‌های کشور، نوسازی سیستم‌های قدیمی اهمیت زیادی داشته و امکان جایگزنی ترنینگ‌گیرهای قدیمی با ترنینگ‌گیرهای الکتریکی ساخت شرکت دسدا برای توربین بخار می‌باشد.

کارفرمای اصلی

شرکت توگا – پروژه توربین MST-55C

بازار هدف

نيروگاه‌های گازی و بخار

مکان و زمان اجرای پروژه

استان تهران – 1400

کلمات کلیدی

ترنینگ‌گیر، نیروگاه گازی و بخار، استارت توربین، خنک‌کاری توربین، ترنینگ‌گیر پلتونی، ترنینگ‌گیر هیدرولیکی، ترنینگ‌گیر الکتریکی، توربین بخار