دستگاه شارژ اتوماتیک گلوله فلزی

عنوان پروژه

دستگاه شارژ اتوماتیک گلوله فلزی

شرح پروژه

دستگاه شارژ گلوله پیوسته و اتوماتیک به منظورجداسازى، شمارش و مرتب‌سازى تعدادى مشخص گلوله و در زمانبندى تعریف شده از یک مخزن گلوله و انتقال آن به سمت مصرف‌کننده می‌باشد. طراحى دستگاه به گونه‌اى است که از پل زدن و گرفتگى دریچه‌ها وکانالها جلوگیرى کرده و به صورت پیوسته عملیات شارژ گلوله صورت می‌پذیرد.
 دستگاه با ظرفیت ذخیره مخزن از 1تُن تا 30 تُن گلوله و بالاتر و نرخ شارژ حداکثر یک گلوله بر ثانیه، دارای قابلیت شمارش تعداد گلوله‌هاى تغذیه شده به آسیا، تنظیم بازه‌هاى زمانى و تعداد گلوله‌ها جهت تغذیه به آسیا و نیز جداسازى گلوله با قطر 25 الی 125 میلیمتر و بالاتر است.

علاوه بر آن دستگاه داراى صفحه نمایشگر و رابط کاربرى ساده براى اپراتور دستگاه جهت فرماندهى بوده و قابلیت گزارش میزان گلوله‌هاى مصرفى، میزان گلوله‌هاى موجود در مخزن و تاریخچه شارژ و ثبت مقادیر را نیز دارا می‌باشد.

شارژ پیوسته گلوله در آسیا به عنوان جایگزینى براى روش سنتى شارژ دستى بوده که باعث بهره‌مندى از موارد زیر می‌گردد:

 – افزایش راندمان آسیا

 – کاهش نوسانات در توان موتور و ضربات آسیا

 – کاهش نیروى انسانى موردنیاز

 – ثبت تاریخچه و گزارش تفضیلى از میزان شارژ


این دستگاه مناسب آسیاهاى گلوله‌اى و نیمه خودشکن می‌باشد.

نمونه اجرا شده

استان تهران- 1400