دستگاه شارژ اتوماتیک گلوله فلزی

عنوان پروژه

دستگاه شارژ اتوماتیک گلوله فلزی

شرح پروژه

دستگاه شارژ گلوله پیوسته و اتوماتیک به منظورجداسازى، شمارش و مرتب‌سازى تعدادى مشخص گلوله و در زمانبندى تعریف شده از یک مخزن گلوله و انتقال آن به سمت مصرف‌کننده می‌باشد. طراحى دستگاه به گونه‌اى است که از پل زدن و گرفتگى دریچه‌ها وکانالها جلوگیرى کرده و به صورت پیوسته عملیات شارژ گلوله صورت می‌پذیرد.
دستگاه با ظرفیت ذخیره مخزن از 1تُن تا 30 تُن گلوله و بالاتر و نرخ شارژ حداکثر یک گلوله بر ثانیه، دارای قابلیت شمارش تعداد گلوله‌هاى تغذیه شده به آسیا، تنظیم بازه‌هاى زمانى و تعداد گلوله‌ها جهت تغذیه به آسیا و نیز جداسازى گلوله با قطر 25 الی 125 میلیمتر و بالاتر است.
علاوه بر آن دستگاه داراى صفحه نمایشگر و رابط کاربرى ساده براى اپراتور دستگاه جهت فرماندهى بوده و قابلیت گزارش میزان گلوله‌هاى مصرفى، میزان گلوله‌هاى موجود در مخزن و تاریخچه شارژ و ثبت مقادیر را نیز دارا می‌باشد.
شارژ پیوسته گلوله در آسیا به عنوان جایگزینى براى روش سنتى شارژ دستى بوده که باعث بهره‌مندى از موارد زیر می‌گردد:

– افزایش راندمان آسیا

– کاهش نوسانات در توان موتور و ضربات آسیا

– کاهش نیروى انسانى موردنیاز

– ثبت تاریخچه و گزارش تفضیلى از میزان شارژ

این دستگاه مناسب آسیاهاى گلوله‌اى و نیمه خودشکن می‌باشد.

کارفرمای اصلی

در دست مذاکره با صنایع معدنی

بازار هدف

– صنایع معدنی

– صنایع فولادی

مکان و زمان اجرای پروژه

در دست مذاکره با صنایع معدنی

کلمات کلیدی

شارژ گلوله، تجهیزات معدنی، صنایع فولاد، شمارش گلوله، آسیا، تغذیه به آسیا، جداسازی گلوله، مرتب‌سازى گلوله، صنایع معدنی، صنایع فولاد، آسیاهاى گلوله‌اى، آسیاهاى نیمه خودشکن