تجهیزات و ماشین‌آلات ویژه صنعتی

طراحی و ساخت تجهیزات خاص با توجه به فرآیندهای مورد نظر و نیازهای غیر متداول مهندسی صورت می‌گیرد. اغلب پروژه‌های اجرا شده در این شرکت برای اولین بار در ایران و بعضا در دنیا انجام شده و یا توان فنی و مهندسی لازم برای انجام آنها در انحصار چند کشور معدود دنیا قرار داشته و پیش از این در داخل کشور بومی‌سازی نشده‌اند.