صفحه اصلی > محصولات و پروژه‌ها > تجهیزات آزمایشگاهی >  طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورهای نیروگاهی متوسط و بزرگ


طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورها نیروگاهی متوسط و بزرگ

عنوان پروژه

طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورهای نیروگاهی متوسط و بزرگ

شرح پروژه

رادیاتورهاي ژنراتور واحدهای نیروگاه آبي بزرگ تاثیر قابل توجهي در راندمان آن دارند. با توجه به این نکته و نیاز کارفرما تونل باد مناسب براي اندازه‌گیري داده‌هاي ترمودینامیکي رادیاتورهاي مذکور ساخته شده است. این تونل با روشی مبتکرانه با مصرف حداقل انرژی تست گرم رادیاتورها را تا دمای 85 درجه سانتی‌گراد انجام می‌دهد.

کارفرمای اصلی

بازار هدف

– نیروگاه‌های آبی

– نیروگاه‌های گازی و بخار

مکان و زمان اجرای پروژه

استان تهران – 1393

کلمات کلیدی

تونل تست، رادیاتور نیروگاهی، تونل باد، داده‌برداری ترمودینامیکی، تونل باد، نیروگاه آبی، رادیاتور ژنراتور، تست گرم رادیاتو