02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورهاي نیروگاهي متوسط و بزرگ

عنوان پروژه

طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورهای نیروگاهی متوسط و بزرگ

شرح پروژه

رادیاتورهاي ژنراتور واحدهای نیروگاه آبي بزرگ تاثیر قابل توجهي در راندمان آن دارند. با توجه به این نکته و نیاز کارفرما تونل باد مناسب براي اندازه‌گیري داده‌هاي ترمودینامیکي رادیاتورهاي مذکور ساخته شده است. این تونل با روشی مبتکرانه با مصرف حداقل انرژی تست گرم رادیاتورها را تا دمای 85 درجه سانتی‌گراد انجام می‌دهد.

کارفرمای اصلی

شرکت فراب

بازار هدف

– نیروگاه‌های آبی

– نیروگاه‌های گازی و بخار

مکان و زمان اجرای پروژه

استان تهران – 1393

کلمات کلیدی

تونل تست، رادیاتور نیروگاهی، تونل باد، داده‌برداری ترمودینامیکی، تونل باد، نیروگاه آبی، رادیاتور ژنراتور