صفحه اصلی > محصولات و پروژه‌ها > تجهیزات آزمایشگاهی >  طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورهای نیروگاهی متوسط و بزرگ


طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورها نیروگاهی متوسط و بزرگ

عنوان پروژه

طراحی و ساخت تونل تست رادیاتورهای نیروگاهی متوسط و بزرگ

شرح پروژه

رادیاتورهاي ژنراتور واحدهای نیروگاه آبي بزرگ تاثیر قابل توجهي در راندمان آن دارند. با توجه به این نکته و نیاز کارفرما تونل باد مناسب براي اندازه‌گیري داده‌هاي ترمودینامیکي رادیاتورهاي مذکور ساخته شده است. 

این تونل با روشی مبتکرانه با مصرف حداقل انرژی تست گرم رادیاتورها را تا دمای 85 درجه سانتی‌گراد انجام می‌دهد.

نمونه اجرا شده

استان تهران – 1393