02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

استند تست ترنینگ‌گیر هیدرولیکی نیروگاه‌های گازی و بخار

عنوان پروژه

استند تست هیدرولیکی ترنینگ‌گیر نیروگاه‌های گازی و بخار

شرح پروژه

جهت تست ترنینگ‌گیرهای ساخته شده با بيشترين حساسيت مطابق استاندارد، استند تست هیدرولیکی ویژه‌ای توسط شرکت دسدا ساخته شد. این تست استند علاوه بر توانایی شبیه‌سازی شرایط نیروگاه، قابلیت تامین روغن پرفشار فیلتر شده را نیز برای دستگاه دارد.

کارفرمای اصلی

شرکت توگا

بازار هدف

نيروگاه‌های گازی و بخار

مکان و زمان اجرای پروژه

– پروژه توسعه توربین MGT-75

– پروژه توربین MST-55C

1400- استان تهران

کلمات کلیدی

ترنینگ‌گیر، نیروگاه گازی و بخار،  استارت توربین، خنک‌کاری توربین، ترنینگ‌گیر پلتونی، ترنینگ‌گیر هیدرولیکی، ترنینگ‌گیر الکتریکی، استند تست، تست هیدرولیکی