صفحه اصلی > محصولات و پروژه‌ها > تجهیزات نیروگاه آبی >  سیمولاتور عمومی سیستم‌های هیدرولیک گاورنر نیروگاه آبی

سیمولاتور عمومی سیستم های هیدرولیک گاورنر نیروگاه آبی

عنوان پروژه

سیمولاتور عمومی سیستم‌های هیدرولیک گاورنر نیروگاه آبی

شرح پروژه

این تجهیز با شبیه‌سازی شرایط سد و آبراهه برای سیستم گاورنر و با اعمال سناریوهای محتمل در نیروگاه‌های آبی، کلیه عملکردهای آن را صحت سنجی  می‌کند. همچنین امکان تنظیم ضرایب کنترلی قبل از نصب در محل نیروگاه را نیز فراهم می‌سازد.

به کمک سیمولاتور عمومی سیستم‌های هیدرولیک می­‌توان قبل از خرید و ساخت سیستم هیدرولیک، تجهیزات را با کلیه جزئیات آن بر روی سیمولاتور مدل کرده و از عملکرد بلند مدت آن در شرایط کاری مختلف آگاه شد.


مراحل کار شامل موارد زیر می‌باشد:

  – مدلسازی آبراهه به روش باندگراف

 – بررسی تاثیر پارامترهایی نظیر تعداد المان‌های در نظر گرفته شده برای هر قسمت از آبراهه و همچنین اصطکاک

 – مدلسازی هر قسمت با توجه به محددیت‌های مربوطه با المان مناسب

 – معرفی شرایط اولیه و مرزی به سیستم

 – کدنویسی نهایی

 – بررسی رفتار دیگر واحدها بر واحد مورد مطالعه

 – بررسی مدل توربین و ژنراتور

 – تهیه مدل نیروگاه

 – جایگذاری مدل آبراهه، توربین، ژنراتور و نیروگاه در نرم‌افزار مربوطه


این سیستم قابلیت کوپل شدن با سیمولاتورهای صنعتی و قرارگیری در حلقه کنترلی را دارا می­‌باشد.

نمونه اجرا شده

استان تهران- 1393