02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

دستگاه برنر ریگ

عنوان پروژه

طراحی آزمایشگاه تست مواد پوشش پره توربین‌های گاز (دستگاه برنر ریگ)

 

شرح پروژه

برنرریگ، مجموعه آزمایشی است که با ایجاد شرایطی مشابه با دما و مواد خورنده گازهای حاصل از احتراق توربین‌های گاز، امکان تست پوشش حرارتی پره این توربین‌ها را مطابق با استانداردهای جهانی فراهم می‌‌کند. سیستم برنرریگ مطابق با استانداردهای جهانی برای تست خوردگی داغ دما بالا، اکسیداسیون و خستگی ترمال بر روی مواد پوشش پره توربین‌های گازی در زمان طولانی (تا 1000 ساعت) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم شامل اتاق کنترل، کوره شبیه‌ساز شرایط تست، تجهیزات ایمنی و … می‌باشد.

کارفرمای اصلی

شرکت پرتو- مپنا

بازار هدف

– نیروگاه گازی

– صنایع توربین‌سازی

مکان و زمان اجرای پروژه

استان تهران- 1394

کلمات کلیدی

توربین گاز، پره توربین، تست پوشش حرارتی، احتراق، برنر ریگ، کوره شبیه‌ساز، اکسیداسیون، خستگی ترمال، خوردگی داغ