دستگاه برنر ریگ

عنوان پروژه

دستگاه برنر ریگ (طراحی آزمایشگاه تست مواد پوشش پره توربین‌های گاز)

 

شرح پروژه

برنرریگ، مجموعه آزمایشی است که با ایجاد شرایطی مشابه با دما و مواد خورنده گازهای حاصل از احتراق توربین‌های گاز، امکان تست پوشش حرارتی پره این توربین‌ها را مطابق با استانداردهای جهانی فراهم می‌‌کند. سیستم برنرریگ برای تست خوردگی داغ دما بالا، اکسیداسیون و خستگی حرارتی بر روی مواد پوشش پره توربین‌های گازی، در زمان طولانی (تا 1000 ساعت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حداکثر دمای میانگین گازهای داغ در این تجهیز به 1550 درجه سانتی‌گراد و حداکثر دمای روی سطح نمونه‌ها به 1220 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. علاوه بر آن امکان ایجاد گرادیان دما روی نمونه‌ها تا 150 درجه سانتی‌گراد بر سانتی‌متر نیز وجود دارد.

این سیستم شامل اتاق کنترل، کوره شبیه‌ساز شرایط تست، تجهیزات ایمنی و … می‌باشد. 

نمونه اجرا شده

شرکت پرتو- استان تهران- 1394