دستگاه هاپر ضد غبار

عنوان پروژه

دستگاه هاپر ضدغبار

شرح پروژه

طراحی و ساخت هاپر ضد غبار، باعث کاهش آلودگی محیط کاری، کاهش گرد و خاک معلق در هوا در حین بارگیری، کاهش شدید هزینه‌های نظافت و تعمیر نگهداری ناشی از گرد و خاک زیاد برای تجهیزات در معرض گرد و خاک خواهد شد. به عبارتی هاپر با تنظیم نازل خروجی در هنگام تخلیه مواد، دبی آن را کنترل می‌کند. این امر سبب جلوگیری از ایجاد ناپیوستگی در جریان ماده و عدم ایجاد گرد و خاک می‌گردد.

هاپر کنترل غبار طراحی و ساخته شده توسط شرکت دسدا به منظور جلوگیری از تولید گرد و غبار در هنگام بارگیری و یا تخلیه مواد با ظرفیت نامی 3 تُن بر ساعت برای ماده با چگالی متوسط 2500 کیلوگرم بر مترمکعب در فضای باز می‌باشد.

این دستگاه می‌تواند در ظرفیت‌های 5 تن بر ساعت تا 300 تن بر ساعت طراحی شده و تا 95% گرد و غبار محیط را کاهش دهد. لازم به ذکر است که این اعداد قابل ارتقا برای ظرفیت‌های بیشتر نیز می‌باشند.

علاوه بر صنايع معدنی، اين تجهیز در صنايع غذايی، حمل و نقل موادی مثل شکر و يا آرد که دارای ذرات ريز هستند، جهت جلوگیری از آسیب‌های ذکر شده و هدررفت محصول نیز استفاده می‌شود. 

نمونه اجرا شده

شرکت گل گهر سیرجان– استان کرمان- 1400