گواهی‌ها و افتخارات

تقدیر نامه وزارت نیرو - سیاه بیشه

تقدیر نامه وزارت نیرو - میکروتوربین

تقدیر نامه دانشگاه شریف - گاورنر

رضایت‌نامه آب‌نیرو - گاورنر

تقدیر نامه فراب - سیاه بیشه

رضایت نامه فراب - گاورنر سردشت

رضایت‌نامه فراب - اومااویا

رضایت‌نامه فراب - سیاه بیشه

لوح تقدیر سی و دومین جشنواره خوارزمی

لوح تقدیر نمایشگاه ICCI 2019 ترکیه