عیب یابی گیربکس کندانسور هوایی نیروگاه گیلان

عنوان پروژه

عیب‌یابی گیربکس کندانسور هوایی نیروگاه گیلان

 

شرح پروژه

گیربکس‌های کندانسور هوایی به منظور انتقال قدرت و کاهش دور الکتروموتور به شفت پروانه فن، جهت خنک کاری بخار داغ در نیروگاه‌های حرارتی به کار می‌روند.
به دلیل فرسودگی و وجود خرابی‌های مکرر در این گیربکس‌ها، شرکت دسدا به منظور ریشه‌یابی عیوب، تحلیل‌های مکانیکی، خستگی و ارتعاشی را برای این تجهیز انجام داده و مسیر انتقال قدرت را در نرم‌افزارهای تخصصی طراحی گیربکس (کیسافت و کیسیس) شبیه‌سازی کرده است.

با تحلیل گیربکس در نرم‌افزار تخصصی، عمر شفت‌ها و بلبرینگ‌ها و نیز ضریب اطمینان چرخ‌دنده‌ها در برابر عیوب به دست آمده و از طریق آن می‌توان دلایل احتمالی مشکلات موجود در گیربکس را مشخص‌کرد. 
همچنین دلایل ایجاد عیوب مکانیکی با استفاده از روشهای طراحی استاتیکی، دینامیکی و تخمین عمر قطعات مختلف بررسی می‌شود.

توان این گیربکس‌ها 200 کیلووات با نسبت تبدیل 11.11 می‌باشد.

کارفرمای اصلی

بازار هدف

نیروگاه‌های حرارتی

مکان و زمان اجرای پروژه

استان تهران- 1398

کلمات کلیدی

گیربکس‌، کندانسور هوایی، پروانه فن، نیروگاه‌های حرارتی، انتقال قدرت، کاهش دور الکتروموتور، تولید برق، نیروگاه سیکل ترکیبی، طراحی استاتیکی، عیوب مکانیکی، تخمین عمر قطعات، عمر بلبرینگ، کسسیس، کیسافت