تجهیزات نیروگاه حرارتی

با توجه به عمر نیروگاه‌های کشور، نوسازی تجهیزات جانبی و سیستم‌های کنترل، تعویض و یا تعمیر قطعات نیروگاه‌های قدیمی از اهمیت بسیاری برخوردار است. شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی با بکارگیری توان و دانش فنی متخصصان خود توانسته در راستای تدوین دانش فنی و بومی‌سازی این تجهیزات قدم‌های موثری بردارد.