گاورنر نیروگاه 10/5 مگاواتی آزاد

عنوان پروژه

گاورنر نیروگاه 10/5 مگاواتی آزاد

شرح پروژه

دانش تولید گاورنر به عنوان پیچیده‌ترین سیستم کنترل در یک نیروگاه آبی منحصرا در اختیار چند کشور در دنیا بوده و در ایران نیز تا قبل از توسعه توسط شرکت دسدا، هیچ دانشی در خصوص آن وجود نداشته و بطور کلی وارداتی بوده است.

در سال 1393 اولین گاورنر برای نیروگاه آزاد در ایران توسط شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی ساخته شد. این گاورنر از زمان نصب (1394) تاکنون با موفقیت تحت بهره‌برداری می‌باشد.

نوع توربین بکار رفته فرانسیس بوده و علاوه بر آن برای حفاظت بیشتر سیستم مجهز به اوراسپید مکانیکی و الکتریکی نیز می‌باشد. مودهای کاری اصلی شامل:

Start-up –

Speed control –

Synchronization –

Power mode –

Island mode –

Shutdown –

برای هر سه واحد گاونر نیروگاه آزاد (هر کدام با ظرفیت 3/3 مگاوات)، مراحل انجام کار شامل طراحی سخت‌افزار مکانیکی، طراحی منطقی و جزیی، انتخاب المان‌های حوزه‌ای مدار کنترل و طراحی تابلوی کنترلر تجهیزات، مدیریت ساخت و انجام تست تایید در کارگاه، بازرسی و آماده‌سازی تجهیزات جهت حمل به سایت، نظارت بر نصب و راه‌اندازی، بازبینی و انجام تست‌های میدانی در سایت، همراهی در انجام تست‌های تحویل‌دهی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و مدارک فنی می‌باشد.

نمونه اجرا شده

نیروگاه آزاد- استان کردستان- 1393