گاورنر نیروگاه 10/5 مگاواتی آزاد

عنوان پروژه

گاورنر نیروگاه 10/5 مگاواتی آزاد

شرح پروژه

دانش تولید گاورنر به عنوان پیچیده‌ترین سیستم کنترل در یک نیروگاه آبی منحصرا در اختیار چند کشور در دنیا بوده و در ایران نیز تا قبل از توسعه توسط شرکت دسدا، هیچ دانشی در خصوص آن وجود نداشته و بطور کلی وارداتی بوده است.

در سال 1393 اولین گاورنر برای نیروگاه آزاد در ایران توسط شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی ساخته شد. این گاورنر از زمان نصب (1394) تاکنون با موفقیت تحت بهره‌برداری می‌باشد.

نوع توربین بکار رفته فرانسیس بوده و علاوه بر آن برای حفاظت بیشتر سیستم مجهز به اوراسپید مکانیکی و الکتریکی نیز می‌باشد. مودهای کاری اصلی شامل:

Start-up –

Speed control –

Synchronization –

Power mode –

Island mode –

Shutdown –

 

برای هر سه واحد گاونر نیروگاه آزاد (هر کدام با ظرفیت 3/3 مگاوات)، مراحل انجام کار شامل طراحی سخت‌افزار مکانیکی، طراحی منطقی و جزیی، انتخاب المان‌های حوزه‌ای مدار کنترل و طراحی تابلوی کنترلر تجهیزات، مدیریت ساخت و انجام تست تایید در کارگاه، بازرسی و آماده‌سازی تجهیزات جهت حمل به سایت، نظارت بر نصب و راه‌اندازی، بازبینی و انجام تست‌های میدانی در سایت، همراهی در انجام تست‌های تحویل‌دهی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و مدارک فنی می‌باشد. 

کارفرمای اصلی

بازار هدف

نیروگاه آبی

مکان و زمان اجرای پروژه

نیروگاه آزاد- استان کردستان- 1393

کلمات کلیدی

نیروگاه آزاد، گاورنر، نیروگاه آبی، سیستم کنترل، کنترل دبی، کنترل گشودگی، کنترل توان، حفاظت نیروگاه، تست میدانی گاورنر، کنترلر گاورنر، مدارک فنی گاورنر، اوراسپید مکانیکی، اوراسپید الکتریکی، توربین فرانسیس، تابلوی کنترل تجهیزات نیروگاه