02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

طراحی اسکید گاز توربین گاز

عنوان پروژه

طراحی اسکید گاز توربین گاز

شرح پروژه

وظیفه اصلی اسکید گاز دریافت گاز طبیعی با شرایط مختلف و تحویل آن به محفظه احتراق در شرایط مورد نیاز ( دبی، فشار و دمای مشخص) است. علاوه بر آن دبی جرمی، فشار و دما را مطابق با نیاز سیستم كنترل اندازه‌گیری و گزارش می‌کند.به عبارتی علاوه بر آنکه سوخت می‌بایست پیش از رسیدن به توربین از نظر دبی چک شود، میزان درجه باز و بسته بودن شیرهای ورودی و نیز خطی که در مدار قرار می‌گیرد یا از مدار خارج می‌شود نیز نیاز به چک شدن دارند که با کمک اسکید گاز تمامی این کنترل‌ها انجام می‌شود.

از اسکید گاز برای کنترل، قطع و وصل و مانیتور جریان گاز ورودی به توربین گاز استفاده می‌شود. اسکید گاز شامل شیرهای کنترلی، شیر Shut-off ، فیلتر، ابزاردقیق‌ها و… می‌باشد. شیرهای کنترلی و Shut-off دارای عملگرهای هیدرولیکی، بلوک هیدرولیك و شیرهای دایرکشنال، سروو و… می‌باشند.

با توجه به درخواست كارفرما، این اسکید گاز برای دو حالت متفاوت گاز ورودی، شرایط معمولی و گاز پیش‌گرم طراحی شده است. محدوده دمای مجاز کاری اسکید گاز از 0تا 85درجه سانتیگراد و تجهیزات برای فشار بیشینه 40 بار تهیه و ساخته شده‌اند.

کارفرمای اصلی

شرکت توگا

بازار هدف

نیروگاه گاز

مکان و زمان اجرای پروژه

توربین MGT-75 – استان تهران- 1398

کلمات کلیدی

اسکید گاز، احتراق، توربین گاز، سیستم کنترل، اندازه‌گیری دبی جرمی،اندازه‌گیری فشار، اندازه‌گیری دما