صفحه اصلی > محصولات و پروژه‌ها > تجهیزات نیروگاه حرارتی >  طراحی و ساخت اسکید گاز توربین گاز


طراحی و ساخت اسکید گاز توربین گاز

عنوان پروژه

طراحی و ساخت اسکید گاز توربین گاز

شرح پروژه

وظیفه اصلی اسکید گاز دریافت گاز طبیعی با شرایط مختلف و تحویل آن به محفظه احتراق در شرایط مورد نیاز (دبی، فشار و دما) است. علاوه بر آن دبی جرمی، فشار و دما را مطابق با نیاز سیستم كنترل اندازه‌گیری و گزارش می‌کند.به عبارتی علاوه بر آنکه سوخت می‌بایست پیش از رسیدن به توربین از نظر دبی چک شود، میزان درجه باز و بسته بودن شیرهای ورودی و نیز خطی که در مدار قرار می‌گیرد یا از مدار خارج می‌شود نیز نیاز به چک شدن دارند که با کمک اسکید گاز تمامی این کنترل‌ها انجام می‌شود.

 

از اسکید گاز برای کنترل، قطع و وصل و مانیتور جریان گاز ورودی به توربین گاز استفاده می‌شود. اسکید گاز شامل شیرهای کنترلی، شیر Shut-off، فیلتر، ابزاردقیق‌ها و … می‌باشد. شیرهای کنترلی و Shut-off دارای عملگرهای هیدرولیکی، بلوک هیدرولیك و شیرهای دایرکشنال، سروو و … می‌باشند.

 

با توجه به درخواست كارفرما، این اسکید گاز برای دو حالت متفاوت گاز ورودی، شرایط معمولی و گاز پیش‌گرم طراحی شده است. محدوده دمای مجاز کاری اسکید گاز از 0 تا 85 درجه سانتیگراد و تجهیزات برای فشار بیشینه 40 بار تهیه و ساخته شده‌اند.

مکان و زمان اجرای پروژه

توربین MGT-75 – شرکت توگا- استان تهران – 1398

توربین MGT-75 – شرکت توگا- استان تهران – 1400