استند تست گیربکس خودرو

عنوان پروژه

استند تست گیربکس خودرو

شرح پروژه

کارفرمای اصلی

نمونه اجرا شده

استان تهران – 1390- گروه صنعتی ایران خودرو