استند تست گیربکس خودرو

عنوان پروژه

استند تست گیربکس خودرو

شرح پروژه

کارفرمای اصلی

بازار هدف

– کارخانجات و صنایع خودروسازی

مکان و زمان اجرای پروژه

استان تهران – 1390

کلمات کلیدی

تست استند، گیربکس، خودرو، جاده