عنوان پروژه

طراحی و ساخت کارگاه متحرک جوشکاری پوشش فلزی در آبراهه نیروگاه سیاه بیشه

 

شرح پروژه

این تجهیزات جهت عبور نفرات و حمل ادوات به منظور جوشکاری پوشش فلزی و سپس بازرسی، انجام تعمیرات و تجدید پوشش آبراهه­‌های فلزی تا قطر 5 متر در شیب­‌ها و قطرهای مختلف به صورت ایمن و کارا مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

وزن این سکوی جوشکاری17 تن و طول آن 14 متر است.

کارفرمای اصلی

بازار هدف

– سکوهای حفاری

– آبراهه نیروگاهی

مکان و زمان اجرای پروژه

نیروگاه سیاه‌بیشه- استان مازندران- 1387

کلمات کلیدی

کارگاه متحرک جوشکاری، پوشش فلزی، آبراهه نیروگاه، حمل نفرات، آبراهه فلزی، نیروگاه آبی، سد، بازرسی جوش، سکوی جوشکاری، سکوی حفاری، حمل ادوات جوشکاری، تعمیرات پوشش آبراهه