سیستم پایش وضعیت نوار نقاله

عنوان پروژه

سیستم پایش وضعیت نوار نقاله

 

شرح پروژه

وجود سیستم پایش وضعیت پیوسته نوار نقاله‌ها می‌تواند از بروز حوادث و توقف‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری نماید. طول زیاد و عدم دسترسی به نوارها، نه تنها پیچیدگی نگهداری را افزایش داده، بلکه در نتیجه بروز هرگونه خرابی ضرر مالی به مجموعه وارد می‌گردد.

سیستم پایش وضعیت ارائه شده سطح نوار را به صورت پیوسته اسکن کرده و در صورت شروع خرابی، در مراحل ابتدایی آن را به کاربر گزارش می‌دهد. 

قابلیت‌های دستگاه شامل موارد زیر است:

– اسکن لیزری سطح نوار نقاله

– تشخیص ترک و آسیب‌های سطحی و اندازه‌گیری عمق آنها

– پایش وضعیت اسپلایس‌ها و اتصالات

– پایش سایش سطح و ضخامت نوار

– اندازه‌گیری میزان لغزش نوار نقاله

– عدم هم‌محوری نوار در محل نصب تجهیز

– پیش‌بینی زمان خرابی و پیشنهاد زمان مناسب برای توقف‌های تعمیر و نگهداری

– رابط کاربری برای بررسی وضعیت فعلی سیستم، پایش پیشرفت خرابی‌ها، تایید و رد کردن آنها

– امکان پایش دما و ویبره نوار نقاله برای پیش‌بینی خرابی درام‌ها

– امکان پایش نوار با عرض حداکثر یک متر و سرعت حداکثر دو متر بر ثانیه (لازم به ذکر است این مقادیر با توجه به نیاز قابل تغییر می‌باشند.)

نمونه اجرا شده

استان تهران- 1401