عنوان پروژه

طراحی و ساخت سامانه تست سیستم‌های کنترل نیروگاهی

 

شرح پروژه

به کمک این سامانه‌ها می­‌توان تجهیزات کنترلی را قبل از نصب و یا در مراحل طراحی و توسعه به صورت سخت‌افزار در حلقه مورد آزمایش قرار داد. در نتیجه شرایط کاری مختلف را به تجهیز اعمال کرده و عکس‌العمل آن تجهیز را بررسی نمود. این سامانه بر اساس استاندارد IEC  و  IEEEو ASME  طراحی و ساخته شده است.

نمونه اجرا شده