صفحه اصلی > محصولات و پروژه‌ها > تجهیزات صنایع معدنی و فولاد >  سیستم اندازه‌گیری و کنترل سایز گندله


سیستم اندازه‌گیری و کنترل سایز گندله

عنوان پروژه

سیستم اندازه‌گیری و کنترل سایز گندله

 

شرح پروژه

این سیستم با بهره‌گیری از بینایی ماشین، پردازش تصویری و هوش مصنوعی، ابعاد گندله‌ها، توزیع ابعادی و انحراف شکل آنها نسبت به شکل کروی را استخراج و کنترل می‌کند. پس از استخراج این کمیت‌ها، پارامترهای کنترلی با توجه به وضعیت فعلی سیستم، از طریق منطق فازی از پیش تنظیم شده، تعیین و به سیستم اعمال می‌گردند. وجود سیستم کنترل ابعاد گندله باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت خروجی کارخانه گندله‌سازی می‌شود.

 

قابلیت‌های این سیستم شامل:

– اندازه‌گیری ابعاد گندله‌های خروجی هر دیسک

– کنترل سرعت و نرخ حجم بار ورودی هر دیسک با استفاده از کنترلر فازی

– قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک

– اتصال به سیستم کنترل مرکزی کارخانه برای ارسال و دریافت اطلاعات از آن

– گزارش تاریخچه خروجی‌های دیسک و انحراف ابعادی

– محاسبه ابعاد میانگین و ارائه داده‌های آماری برای ابعاد

نمونه اجرا شده

استان تهران- 1401