اطلاعات ثبت شرکت

شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی

کد اقتصادی شرکت: 411513714713

شناسه ثبت شرکت: 491587

شناسه ملی: 14005829558

کد پستی : 1458883540

آدرس شرکت: خیابان آزادی ، بعد از دانشگاه شریف ، کوچه صادقی ، پلاک 33 ، واحد 4

تلفن : 66059245

فکس : 66059627