02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

ترنینگ‌گیر هیدرولیکی نیروگاه‌های گازی و بخار

عنوان پروژه

ترنینگ‌گیر هیدرولیکی نیروگاه‌های گازی و بخار

شرح پروژه

ترنینگ‌گیر در نيروگاه‌های گازی و بخار به عنوان یکی از مهمترین و حساس‌ترين تجهیزات جانبی توربین محسوب می‌شود، که به منظور استارت توربین و خنک‌کاری آن در زمان خاموشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.  با توجه به عمر نیروگاه‌های کشور، نوسازی سیستم‌های قدیمی اهمیت زیادی داشته و امکان جایگزنی ترنینگ‌گیرهای پلتونی قدیمی با ترنینگ‌گیرهای هیدرولیکی ساخت شرکت دسدا  برای توربین گاز می‌باشد. چرخ‌دنده مجموعه دو تکه با قابلیت نصب برروی شفت توربین است. علاوه بر آن چرخ‌دنده‌ها در سرعت 100 دور در دقیقه، توانایی درگیر شدن و جدا شدن را دارا می‌باشند.

کارفرمای اصلی

شرکت توگا

بازار هدف

نيروگاه‌های گازی و بخار

مکان و زمان اجرای پروژه

– پروژه توسعه توربین MGT-75

1400- استان تهران

کلمات کلیدی

ترنینگ‌گیر، نیروگاه گازی و بخار، استارت توربین، خنک‌کاری توربین، ترنینگ‌گیر پلتونی، ترنینگ‌گیر هیدرولیکی، ترنینگ‌گیر الکتریکی، توربین گاز