02166059245
02166059627

info@dsdaco.com

خیابان آزادی، بعد از دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پلاک 33، واحد 4

ایران ، تهران

تقدیر از برترین‌های عرصه پژوهشی صنعت نیرو کشور

اولین جشنواره انتخاب برگزیدگان برتر پژوهش در سطح شرکت های صنعت آب و برق با هدف نهادینه سازی و ارتقای جایگاه و نقش پژوهش و فناوری در برنامه ریزی های کلان، توسعه و اعتلای صنعت آب و برق در راستای سیاست ها و برنامه های ملی در حوزه پژوهش، اجرایی نمودن سیاست ها و خط مشی های پژوهشی وزارت نیرو، تقویت و حمایت از پژوهشگران، فناوران، مخترعان، نوآوران و کارآفرینان جهت دسترسی به اهداف، اولویت ها و نیازهای حوزه پژوهش و فناوری و نیز تغییر رویکرد مبتنی بر خرید فناوری به رویکرد یادگیری فناوری، توسعه درون زا، ارتقای توان فناوری داخلی، بومی ساز و صدور فناوری، در تاریخ 29 آذر سال 94  برگزار شده است.

در این مراسم از دکتر دورعلی مدیریت مرکز طراحی سیستم و اتومسایون دورعلی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف تقدیر به عمل آمد.