درباره ما

«شرکت طراحی و اتوماسیون دورعلی (دسدا)» با هدف برآوردن نیازهای نوآورانه و خدمات مهندسی مشتریان تأسیس شــده است. وظیفه این شرکت، توسعه و ارتقاء طراحی و فناوری ساخت ماشین آلات و سیستم های صنعتی و اتوماســیون آنها می باشد.
شــرکت دسدا تحت مدیریت آقای دکتر محمد دورعلی (اســتاد دانشــگاه صنعتی شریف) با همکاری فارغ التحصیلان این دانشگاه و گروهی از سازندگان با صلاحیت در بخش‌های مختلف صنعت و بکارگیری توان بازرگانی داخلی و خارجی خود، ساخت و فراهم آوردن نوآورانه تجهیــزات و سیســتمهای خاص مورد درخواست مشتریان را محقق می سازد. هسته اولیه این شــرکت، تحت عنوان «کارگاه خلاقه» در دانشگاه صنعتی شریف از حدود 25 سال پیش، فعالیت خود را آغاز کرد و از ســال 1389 به مدت شش سال در مجتمع خدمات فناوری این دانشگاه به فعالیت خود ادامه داد. شــرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی از ســال 1395 تاکنــون به صورت »شــرکت دانش بنیان» در پارک علمی فناوری دانشگاه صنعتی شریف در حال فعالیت است.

about us2

خط مشی و ماموریت ها

1

درک و شناخت نیازهای مهندسی مشتریان

2

ارائه راه حل های نوآورانه برای طراحی، ساخت، راه اندازی و تحویل محصول نهایی

3

تجاری سازی ایده های نوآورانه با بهره گیری از تکنولوژهای روز دنیا

4

تاکیــد بر دقت، کیفیت، ظرافــت و رقابت پذیری محصوالت تولیدشده با تکنولوژی روز دنیا

5

ایجاد ارزش افزوده تجاری در برآوردهســازی نیازهای جامعه صنعتی و بومی سازی دانش و تکنولوژی پیشرو در داخل کشور

6

حضور در بازار بین الملل به صورت جدی

7

انتخاب نیروها از میان بهترین مهندسان نخبه و مبتکر

8

مراقبت از محصول و خدمات ارائه شده حتی پس از تحویل

خدمات ما

logo2

moshavere-logo.png
shenakht-logo.png

مهم ترین قابلیت و توانایی شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی، اجرای کامل فرایند زیر است:
«شناخت نیاز مشتری طراحی سیستم/تجهیز مورد نیاز برای رفع نیاز مذکور اجرای تأمین و یا ساخت سیستم / تجهیز راه اندازی تحویل محصول نهایی»
با توجه به قابلیت فوق، مشتریان می توانند با تبیین نیازهای خود برای این شرکت و اطمینان، در انتظار تحویل گرفتن محصولی باشند که با بهره گیری از نوآوری و ابداعات شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی ایجاد و تکامل یافته است.